SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN
Trung tâm y tế quân dân y huyện Phú Quý

. 139 Võ Văn Kiệt, Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Gọi ngay để được hỗ trợ trực tiếp 24/7

.
Điện thoại: 02523.767.071
. Gửi câu hỏi
.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức
02523.767.071 https://zalo.me/02523834311 https://www.facebook.com/BenhvienPQ https://goo.gl/maps/mFT6bscve6R4ppSv5

Cơ cấu tổ chức

.

Được đăng bởi admin

Được tạo vào ngày 30/08/2023 09:53
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về số lượng cấp phó người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập.

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm.

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo tiêu chuẩn chức danh và theo quy định về phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy định về phân công, phân cấp quản lý viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chức năng, gồm:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

c) Phòng Tài chính - Kế toán.

3. Các khoa chuyên môn, gồm:

a) Khoa Khám bệnh.

b) Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc.

c) Khoa Nội - Ngoại.

d) Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

đ) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

e) Khoa Sản.

g) Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Truyền nhiễm.

h) Khoa Nhi.

i) Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

k) Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm.

l) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế.

4. Các Trạm Y tế, gồm:

a) Trạm Y tế xã Long Hải.

b) Trạm Y tế xã Ngũ Phụng.

c) Trạm Y tế xã Tam Thanh.

5. Các phòng, khoa có Trưởng phòng/khoa, Phó Trưởng phòng/khoa và các viên chức, người lao động; số lượng Phó Trưởng phòng, khoa thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng/khoa, Phó Trưởng phòng/khoa thực hiện theo quy định pháp luật và quy định về phân công, phân cấp quản lý viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.