SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN
Trung tâm y tế quân dân y huyện Phú Quý

. 139 Võ Văn Kiệt, Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Gọi ngay để được hỗ trợ trực tiếp 24/7

.
Điện thoại: 02523.767.071
. Gửi câu hỏi
.

Nghị định
02523.767.071 https://zalo.me/02523834311 https://www.facebook.com/BenhvienPQ https://goo.gl/maps/mFT6bscve6R4ppSv5

Nghị định

Nghị định của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật là một tài liệu pháp lý cụ thể và chính thức được ban hành bởi cơ quan y tế cấp tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Nghị định này có nhiệm vụ điều chỉnh, quy định hoạt động và chức năng của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật trong việc quản lý, giám sát và phòng chống bệnh tật tại khu vực.

Nghị định thường chứa các điểm cụ thể về:

  • Chức năng và nhiệm vụ: Nghị định sẽ mô tả rõ vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật trong việc theo dõi, đánh giá, và kiểm soát các tình hình bệnh tật tại tỉnh Bình Thuận. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin, hướng dẫn và đề xuất biện pháp để phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó với các dịch bệnh.
  • Cơ cấu tổ chức: Nghị định sẽ nêu rõ cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, bao gồm cấp quản lý, bộ phận chức năng, các đơn vị và phòng ban liên quan. Điều này giúp xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình hoạt động của Trung tâm.
  • Quản lý tài chính và nguồn lực: Nghị định sẽ xác định cách quản lý tài chính và nguồn lực cho hoạt động của Trung tâm. Điều này bao gồm nguồn vốn, nguồn nhân lực, và các nguồn lực cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.
  • Quy trình hoạt động: Nghị định sẽ trình bày các quy trình và quy định liên quan đến việc thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, đánh giá rủi ro bệnh tật, cách thức thông báo và báo cáo, cũng như các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với tình hình bệnh tật.
  • Các quy định khác: Nghị định có thể chứa các quy định khác như quyền và trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm, các quy định về hợp tác với các cơ quan liên quan, và các biện pháp xử lý vi phạm.

Nghị định này giúp tạo ra một khung pháp lý cho hoạt động của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại tỉnh Bình Thuận, đồng thời đảm bảo sự hiệu quả và nhất quán trong việc quản lý và phòng chống bệnh tật trong khu vực này.

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
    Văn bản đang cập nhật...