SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN
Trung tâm y tế quân dân y huyện Phú Quý

. 139 Võ Văn Kiệt, Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Gọi ngay để được hỗ trợ trực tiếp 24/7

.
Điện thoại: 02523.767.071
. Gửi câu hỏi
.

Thông tư
02523.767.071 https://zalo.me/02523834311 https://www.facebook.com/BenhvienPQ https://goo.gl/maps/mFT6bscve6R4ppSv5

Thông tư

Thông tư của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật là một văn bản pháp lý được đưa ra bởi cơ quan y tế cấp tỉnh Bình Thuận, Việt Nam, để hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức, hoạt động và quản lý của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại khu vực địa phương.

Thông tư này thường chứa các điểm cụ thể sau:

  • Tổ chức và cơ cấu: Thông tư sẽ mô tả cụ thể về cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, bao gồm cấp quản lý, cách tổ chức các bộ phận chức năng, và mối quan hệ giữa các đơn vị trong Trung tâm.
  • Nhiệm vụ và chức năng: Thông tư sẽ xác định rõ nhiệm vụ và chức năng cụ thể mà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phải thực hiện. Điều này có thể bao gồm việc theo dõi tình hình bệnh tật, cung cấp thông tin và hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh, thực hiện các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa, và hỗ trợ trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
  • Nguyên tắc hoạt động: Thông tư sẽ nêu rõ các nguyên tắc và quy định mà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phải tuân theo trong quá trình hoạt động. Điều này bao gồm việc thu thập, xử lý và bảo mật thông tin y tế, cách thức báo cáo và thông báo về tình hình bệnh tật, và cách thức tương tác với các cơ quan liên quan khác.
  • Quản lý tài chính và nguồn lực: Thông tư sẽ đề cập đến việc quản lý tài chính và nguồn lực cho hoạt động của Trung tâm, bao gồm việc phân bổ nguồn vốn, quản lý nguồn nhân lực, và cách thức sử dụng các nguồn lực khác để thực hiện nhiệm vụ.
  • Quy trình và thủ tục: Thông tư sẽ mô tả các quy trình và thủ tục cụ thể mà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cần tuân theo trong quá trình hoạt động hàng ngày. Điều này bao gồm cách thức thu thập dữ liệu, phân tích thông tin y tế, đánh giá rủi ro bệnh tật, và cách thức báo cáo và thông báo kết quả.

Thông tư này giúp định rõ hơn nhiệm vụ, chức năng và quy trình hoạt động của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật trong khu vực địa phương, đồng thời đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong việc quản lý, giám sát và phòng chống bệnh tật.