SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN
Trung tâm y tế quân dân y huyện Phú Quý

. 139 Võ Văn Kiệt, Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Gọi ngay để được hỗ trợ trực tiếp 24/7

.
Điện thoại: 02523.767.071
. Gửi câu hỏi
.

Quyết định
02523.767.071 https://zalo.me/02523834311 https://www.facebook.com/BenhvienPQ https://goo.gl/maps/mFT6bscve6R4ppSv5

Quyết định

Văn bản quyết định của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật là một tài liệu chính thức và pháp lý được ban hành bởi cơ quan y tế cấp tỉnh Bình Thuận, Việt Nam, để ra quyết định về các vấn đề quan trọng liên quan đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật.

Văn bản quyết định này có thể bao gồm các nội dung sau:

  • Thành lập và tổ chức lại: Văn bản quyết định có thể quyết định về việc thành lập, tái tổ chức hoặc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Điều này bao gồm việc xác định cấp quản lý, cách thức tổ chức các bộ phận chức năng, và mối quan hệ giữa các đơn vị trong Trung tâm.
  • Nhiệm vụ và chức năng: Văn bản quyết định sẽ xác định rõ nhiệm vụ và chức năng cụ thể mà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phải thực hiện, có thể liên quan đến việc theo dõi tình hình bệnh tật, đánh giá nguy cơ, triển khai biện pháp phòng chống, hỗ trợ ứng phó với các tình huống dịch bệnh.
  • Nguyên tắc hoạt động: Văn bản quyết định sẽ nêu rõ các nguyên tắc, quy định và hướng dẫn mà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phải tuân theo trong quá trình hoạt động. Điều này bao gồm việc xác định quyền và trách nhiệm của từng đơn vị, quy trình thu thập thông tin, báo cáo và thông báo về tình hình bệnh tật.
  • Quản lý tài chính và nguồn lực: Văn bản quyết định có thể quyết định về việc phân bổ tài chính, quản lý nguồn nhân lực và nguồn lực khác cho hoạt động của Trung tâm.
  • Các quy định khác: Văn bản quyết định cũng có thể chứa các quy định khác như việc xử lý vi phạm, quyền và trách nhiệm của người đứng đầu Trung tâm, và các quy định về hợp tác với các cơ quan liên quan.

Văn bản quyết định này giúp định rõ các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại tỉnh Bình Thuận, đồng thời tạo ra sự thống nhất và hiệu quả trong việc quản lý và phòng chống bệnh tật trong khu vực này.