SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN
Trung tâm y tế quân dân y huyện Phú Quý

. 139 Võ Văn Kiệt, Thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Gọi ngay để được hỗ trợ trực tiếp 24/7

.
Điện thoại: 02523.767.071
. Gửi câu hỏi
.

Ban Giám đốc

Ban giám đốc
02523.767.071 https://zalo.me/02523834311 https://www.facebook.com/BenhvienPQ https://goo.gl/maps/mFT6bscve6R4ppSv5

Ban giám đốc

.

Được đăng bởi admin

Được tạo vào ngày 30/08/2023 09:53
Lãnh đạo Trung tâm: gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về số lượng cấp phó người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập.
Ban giám đốc

1. BS CKI NGOẠI. DƯƠNG TÍN PHÚC - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY; GIÁM ĐỐC

2. BS CKI SẢN.  BÙI THỊ THẢO - PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY;  PHÓ GIÁM ĐỐC

3. BS CKI NỘI.  VÕ XUÂN TỶ - PHÓ GIÁM ĐỐC

  • Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
  • Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm.
  • Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo tiêu chuẩn chức danh và theo quy định về phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy định về phân công, phân cấp quản lý viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.